Καλώς ήλθατε στην Πρακτική Άσκηση του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Η Πρακτική Ασκηση αποτελεί σημείο αναφοράς στις σπουδές του φοιτητή. Η επιλογή για το χώρο εργασίας του φοιτητή πρέπει να γίνεται με σύνεση και είναι ουσιαστικής σημασίας να σχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών του.


Η ένταξη Πρακτικής Ασκησης στο Πρόγραμμα Σπουδών, δείχνει και την βαρύτητα που έχει ο θεσμός στην άρτια Τεχνολογική Εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος μας.


Σκοπός της Πρακτικής Ασκησης είναι η εξοικείωση και η εξάσκηση των φοιτητών στο αντικείμενο του Τμήματος και σε πρακτικό επίπεδο.


Η Πρακτική Ασκηση είναι υποχρεωτική, έχει εξάμηνη διάρκεια (ημερολογιακό εξάμηνο), διεξάγεται το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου.


Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής σχεδίασε αυτό το δικτυακό χώρο με βασικό στόχο να παρέχει πλήρη υποστήριξη στην επιλογή του φοιτητή αλλά και σημαντική βοήθεια σε διαδικαστικά θέματα.

Κύριος σκοπός της Πρακτικής Ασκησης είναι η εξάσκηση τους στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος σε φορέα (Ιδιωτικό ή Δημόσιο) και σε θέση απασχόλησης σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.


Στους σκοπούς της πρακτικής άσκησης είναι επίσης:


  1. Η ενημέρωση των ασκούμενων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών στις οποίες θα εργαστούν μελλοντικά ως επαγγελματίες.
  2. Η ενεργός συμμετοχή των ασκούμενων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
  3. Η συσχέτιση των θεωρητικών και Εργαστηριακών γνώσεων οι οποίες αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των σπουδών με το Πραγματικό περιβάλλον εργασίας.
  4. Η κατανόηση των οικονομικών και τεχνολογικών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας.
  5. Η επαφή του Τμήματος με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας και η δημιουργία αμφίδρομης σχέσης.

Έντυπα

Έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή που αφορούν τη Πρακτική Άσκηση με ΕΣΠΑ,ΟΑΕΔ ή στο ΑΤΕΙ.

Νομοθεσία

Νόμοι, Υπουργικές αποφάσεις και διατάγματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση.

Ερωτηματολόγια - Αξιολόγηση

Ερωτηματολόγια για επιβέποντες φορέων, φοιτητές και επόπτες καθηγητές για την αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης.

Χάρτης Αποφοίτων

Πού βρίσκονται γεωγραφικά και επαγγελματικά οι απόφοιτοι του Τμήματος;